Συμβουλές Σίτισης Ασθενών

Εσείς γνωρίζετε τη διαδικασία σίτισης των ασθενών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης ?

.