Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης του χεριού και των δακτύλων.

Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης του χεριού και των δακτύλων.

https://www.youtube.com/watch?v=PdqlG55B2Lg&t=3s

Τι είναι?

Είναι ένα ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης (του χεριού και των δακτύλων) που βοηθά τους ασθενείς να ξαναμάθουν να κινούν το χέρι και τα δάκτυλα, να πιάνουν και να αφήνουν αντικείμενα και γενικά όλες τα δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά με τα χέρια.

Ποιους αφορά?

Είναι μια από τις πιο χρήσιμες θεραπείες για ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική παράλυση, ατελή βλάβη του νωτιαίου μυελού, τραυματισμό ή έγκαυμα στο χέρι.

Με ποιο τρόπο ωφελεί?

Η συγκεκριμένη θεραπεία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί πολλές φορές την ημέρα εκτελώντας εκατοντάδες επαναλήψεις και με ακρίβεια στις κινήσεις του χεριού. Διεγείρει το μηχανισμό της νευροπλαστικότητας, ενεργοποιώντας τους εγκεφαλικούς νευρώνες να κάνουν νέες συνδέσεις μεταξύ τους που βοηθά να ξαναμάθουν και να ανακτήσουν την κινητικότητα του χεριού.

Η θεραπεία ενδείκνυται σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης του χεριού, από περιπτώσεις χωρίς καμία κίνηση έως και την πλήρη κινητικότητα και την ενδυνάμωση των μυών του χεριού.

Πως εφαρμόζεται?

  • Εκπαιδεύει το κάθε δάκτυλο ξεχωριστά στην κάμψη και την έκταση με ταυτόχρονη εικονική τρισδιάστατη οπτική ανατροφοδότηση
  • Με το σύστημα αποκατάστασης του χεριού, εκτελούνται άμεσα λειτουργικές δραστηριότητες σύλληψης αντικειμένων που βελτιώνουν τη διαδικασία μάθησης και επανεκπαίδευσης των κινήσεων.
  • Όταν ο ασθενής έχει κίνηση στα δάκτυλα αλλά δεν είναι ικανός να πιάσει αντικείμενα, εφαρμόζεται η υποβοηθούμενη θεραπεία, δηλαδή εκτελεί την κίνηση μέχρι  το σημείο που είναι ικανός και το ρομποτικό σύστημα αναγνωρίζει και αναλαμβάνει να την ολοκληρώσει πλήρως.
  • Η θεραπεία επανεκπαίδευσης καθρέπτη (mirror training) είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου. Επιτυγχάνεται με το ρομποτικό σύστημα με τρόπο που το πάσχων χέρι εκτελεί όλες τις κινήσεις μιμητικά, που εκτελεί ταυτόχρονα το υγιές χέρι.
  • Παρακινεί τον ασθενή και βελτιώνει την ενεργό συμμετοχή του με διαδραστικά παιχνίδια.

Είναι το ρομποτικό σύστημα που επιταχύνει τη μαθησιακή διαδικασία της αποκατάστασης του χεριού.