Η Ευεξία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροαποκατάστασης στη Βιέννη.

Η Ευεξία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροαποκατάστασης στη Βιέννη.

Η Ευεξία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροαποκατάστασης στη Βιέννη.

Στην Βιέννη το διάστημα 14-17 Δεκεμβρίου έγινε η διεξαγωγή του Παγκοσμίου συνέδριου Νευροαποκατάστασης υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευροαποκατάστασης WFNR και παρουσιάστηκαν όλες οι καινούργιες εξελίξεις της στον αναπτυσσόμενο κλάδο  της νευροαποκατάστασης. Η Ευεξία είχε την τιμή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης που αφορά την εφαρμογή ηλεκτρικού διακρανιακού ερεθισμού κατά τη διάρκεια συνεδριών με προγράμματα εικονικής πραγματικότητας σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Λόγω του υψηλού κλινικού αποτελέσματος η εργασία διέγειρε μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των συνέδρων που την παρακολούθησαν.

Ευεξία Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη

Ο διακρανιακός ερεθισμός (t-DCS) είναι μια καθιερωμένη μέθοδος αποκατάστασης παγκοσμίως που βελτιώνει τα κινητικά και γνωστικά ελλείμματα σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο προάγοντας τη νευροπλαστικότητα. Μελέτες ακόμη έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της εικονικής πραγματικότητας (VR) σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών προγραμμάτων υπολογιστή που έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν πραγματικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η εικονική πραγματικότητα έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς μπορεί να δώσει στους ασθενείς την ευκαιρία να ασκήσουν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής με μεγάλη επαναληψιμότητα στο περιβάλλον ενός κέντρου αποκατάστασης. Τα προγράμματα αποκατάστασης με  συστήματα εικονικής πραγματικότητας σε συνδυασμό με το t-DCS φαίνεται να είναι αποτελεσματικά και να παρέχουν καλό κλινικό αποτέλεσμα στους ασθενείς που εφαρμόζονται.

Ευεξία Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη