evexia

ISOMETRIC

ISOMETRIC

isometric
isometric

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης
Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά Tην Κινητική Αποκατάστασή τους
στο Διαδικτυακό Νέφος

H ΕΥΕΞΙΑ συμμετέχει ενεργά από το 2017 στο Πρόγραμμα ISOMETRIC:
Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την
Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την
παρακολούθηση της κινητικής αποκατάστασης ασθενών με συνδυασμένη
χρήση συστημάτων ανάλυσης βάδισης και φορέσιμων συσκευών. Η ιδέα
βασίζεται στην εκπαίδευση και την εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από
ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του
ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης.
Την γνώση αυτή θα αξιοποιεί το σύστημα που θα φέρει ο ασθενής στον χώρο
του με σκοπό να έχει την δυνατότητα αυτοδιαχείρισης του προγράμματος
αποκατάστασης του και παρακολούθησης της βελτίωσης της κατάστασης του.
Αφορά κυρίως στις περιπτώσεις ατόμων με πληγίες από χρόνιες καταστάσεις,
τα οποία φιλοξενούνται αρχικά σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια
ακολουθούν μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιο ειδικό πρόγραμμα
αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. (https://isometric.gr/)
Συγκεκριμένα, την ΕΥΕΞΙΑ εκπροσωπούν οι: ο ΣΤΕΦΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
φυσίατρος, οι ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ, ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ θεραπευτές,
και οι ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΤΖΑΝΕΤ, ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
νοσηλεύτριες.
Η αντιπροσωπεία έως τώρα, συμμετείχε στις συναντήσεις, στις συζητήσεις και
στις μελέτες με την λοιπή επιστημονική ομάδα, καθ’ όλη την διάρκεια
εκπόνησης του Έργου. Προσέφερε την τεχνογνωσία της, μέσα από την
πολυετή εμπειρία της στα ανάπηρα άτομα και τις οικογένειες τους. Το
επιστημονικό προσωπικό απάντησε στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν
τους επαγγελματίες υγείας, συγκεντρώνοντας έτσι τις εξειδικευμένες
πληροφορίες που απαιτούνταν σχετικά με την εξοικείωση με τις νέες
τεχνολογίες, την τρέχουσα μεθοδολογία καταγραφής και παρακολούθησης,
αλλά και τις απαιτήσεις του φορέσιμου συστήματος & της πλατφόρμας.
Πρότεινε ιδέες και λύσεις, σε θέματα που απασχολούσαν την Ομάδα του
Έργου και άπτονταν του αντικειμένου της. Επιπλέον, συνεργάστηκε με τους
γονείς- κηδεμόνες των συμμετεχόντων, τους ενημέρωσε σχετικά με το Έργο,
την καινοτομία και την ωφελιμότητα του, εξασφάλισε την σύμφωνη γνώμη
τους αναφορικά με την συμμετοχή των παιδιών τους και τέλος έλαβε την
απαιτούμενη δήλωσης συγκατάθεσης. Τέλος, συνεργάστηκε και υποστήριξε
τα συμμετέχοντα άτομα με αναπηρία στην διενέργεια της πρακτικής
δοκιμασίας και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής πολλά. Μεταξύ άλλων, η διεύρυνση
συνεργασίας του επιστημονικού προσωπικού της ΕΛΕΠΑΠ με την ιατρική και
ερευνητική Ομάδα του Έργου. Η αναλυτικότερη αξιολόγηση ασθενών, με
χρήση νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των
ασθενών με πληγίες. Η κατάρτιση ενός εμπεριστατωμένου πλάνου
προσέγγισης και αντιμετώπισης των κινητικών προβλημάτων των ασθενών
και μια ορθότερη εκτίμηση χρήσης εξωτερικών βοηθημάτων και ορθοτικών,
μετά την συγκεκριμένη έρευνα.
Κατά το τέλος της έρευνας, φανερή ήταν η ικανοποίηση των γονέων και των
συμμετεχόντων, και από την ποιότητα και από την πρακτική εφαρμογή της.
Πρόκειται για μια σπουδαία και πολλά υποσχόμενη συνεργασία για την
ΕΥΕΞΙΑ με πολύτιμη γνώση και εμπειρία.

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας