231 44 44 100
Κέντρο Αποκατάστασης Ευεξία

Εορταστικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Το Κέντρο Αποκατάστασης «ΕΥΕΞΙΑ» αισιοδοξεί να μεταφέρει τόσο στους ασθενείς όσο και στους συνοδούς τους το κλίμα των Χριστουγέννων. Το χαμόγελο και η ζεστασιά των ημερών παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του ασθενή και κατα συνέπεια και στην πορεία της αποκατάστασης του.

ορταστικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων